Investește în oameni!

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Sistem partenerial de analiză şi prognoză pentru piaţa muncii, adaptat continuu la dinamica economică

POSDRU/180/4.1/S/155259
Beneficiar: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

 

 

 PROGNOZELE EVOLUŢIEI POPULAŢIEI OCUPATE

LA NIVEL NATIONAL                                                                        

REGIUNEA BUCUREŞTI - ILFOV

REGIUNEA VEST

REGIUNEA NORD-VEST

REGIUNEA NORD-EST

REGIUNEA SUD - VEST

REGIUNEA SUD - EST

REGIUNEA SUD - MUNTENIA

REGIUNEA CENTRU