Investește în oameni!

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Sistem partenerial de analiză şi prognoză pentru piaţa muncii, adaptat continuu la dinamica economică

POSDRU/180/4.1/S/155259
Beneficiar: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Lansarea proiectului

Realizarea unui mecanism robust ştiinţific de culegere şi actualizare a informaţiilor, care va permite si validarea rezultatelor previziunilor revizuite/realizate de către principalii actori relevanţi/ beneficiari

Operaţionalizarea unor mecanisme de calibrare si adaptare la conjuncturi a acestora de o maniera continuă prin crearea unui sistem partenerial de lucru. Mecanismul propus va fi procedurat la nivel general, iar procedurile vor fi preluate si implementate la nivelul fiecărui AJOFM.

 

Personalul responsabil cu analiza pieţei muncii de la nivelul fiecărui AJOFM (grup ţinta al proiectului) va participa la procesul de validare a prognozelor regionale şi de trasare a previziunilor cu privire la piaţa muncii, dobândind astfel cunoştinţe si abilităţi necesare participării ulterioare în sistemul de lucru partenerial continuu.

 

Citește mai departe...

Lansarea proiectului

Lansarea proiectului Sistem partenerial de analiză şi prognoză pentru piaţa muncii adaptat continuu la dinamica economică”, ID155259, ofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - POSDRU, „Investeşte în oameni! Axa Prioritară 4: Modernizarea Serviciului Public de Ocupare, Domeniul Major de intervenţie 4.1.— Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare, 14 mai 2015, RIN Grand Hotel, str. Vitan Bârzeşti , sector 4, Bucureşti.

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ – A.N.O.F.M., în calitate de beneficiar, în parteneriat cu INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ÎN DOMENIUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE I.N.C.S.M.P.S.

Citește mai departe...