Investește în oameni!

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Sistem partenerial de analiză şi prognoză pentru piaţa muncii, adaptat continuu la dinamica economică

POSDRU/180/4.1/S/155259
Beneficiar: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Lansarea proiectului

Realizarea unui mecanism robust ştiinţific de culegere şi actualizare a informaţiilor, care va permite si validarea rezultatelor previziunilor revizuite/realizate de către principalii actori relevanţi/ beneficiari

Operaţionalizarea unor mecanisme de calibrare si adaptare la conjuncturi a acestora de o maniera continuă prin crearea unui sistem partenerial de lucru. Mecanismul propus va fi procedurat la nivel general, iar procedurile vor fi preluate si implementate la nivelul fiecărui AJOFM.

 

Personalul responsabil cu analiza pieţei muncii de la nivelul fiecărui AJOFM (grup ţinta al proiectului) va participa la procesul de validare a prognozelor regionale şi de trasare a previziunilor cu privire la piaţa muncii, dobândind astfel cunoştinţe si abilităţi necesare participării ulterioare în sistemul de lucru partenerial continuu.

 

OBIECTIVELE SPECIFICE /OPERATIONALE ALE PROIECTULUI

Obiectivul general este operaţionalizat prin trei obiective specifice:

 

  • O1: Dezvoltarea si implementarea unor metode si tehnici de analiza si previziune pe termen scurt si mediu privind evoluţiile pieţei muncii la nivel naţional, regional si local;
  • O2: Proiectarea unui mecanism continuu de validare, calibrare, adaptare şi realizare de prognoze sau previziuni privind evoluţiile pieţei muncii si a unui sistem de implementare partenerial;
  • O3: Consolidarea capacităţii instituţionale a ANOFM/AJOFM de a furniza servicii de ocupare eficiente, precum şi dezvoltarea competenţelor personalului acestora de a realiza studii, analize şi prognoze privind evoluţiile pieţei muncii, robuste ştiinţific, de o manieră continuă si comparabil.