Investește în oameni!

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Sistem partenerial de analiză şi prognoză pentru piaţa muncii, adaptat continuu la dinamica economică

POSDRU/180/4.1/S/155259
Beneficiar: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Lansarea proiectului

Lansarea proiectului Sistem partenerial de analiză şi prognoză pentru piaţa muncii adaptat continuu la dinamica economică”, ID155259, ofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - POSDRU, „Investeşte în oameni! Axa Prioritară 4: Modernizarea Serviciului Public de Ocupare, Domeniul Major de intervenţie 4.1.— Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare, 14 mai 2015, RIN Grand Hotel, str. Vitan Bârzeşti , sector 4, Bucureşti.

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ – A.N.O.F.M., în calitate de beneficiar, în parteneriat cu INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ÎN DOMENIUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE I.N.C.S.M.P.S.

implementează, începând cu luna martie 2015, proiectul ―Sistem partenerial de analiză şi prognoză pentru piaţa muncii adaptat continuu la dinamica economică, care contribuie la consolidarea capacităţii instituţionale a ANOFM/AJOFM de a furniza servicii de ocupare eficiente, precum şi de dezvoltare a competenţelor personalului propriu de a realiza studii, analize şi prognoze privind evoluţiile pieţei muncii, robuste ştiinţific, de o manieră continuă si comparabil.

Proiectul are o perioadă de implementare de 10 luni, cu o valoare totală de 2.270.348,9 lei şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară nr. 4, Domeniul Major de Intervenţie 4.1. Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea capacității Serviciului Public de Ocupare pentru a stabili relații calitative cu angajatorii, precum şi de a răspunde nevoilor acestora în timp real, cu un nivel ridicat de operativitate, într-un mediu concurențial.

 

Obiectivele şi activităţile propuse sunt stabilite astfel încât să genereze beneficii pentru categorii cât mai diverse ale grupului ţintă, personal al ANOFM și AJOFM, în special a analiştilor pe piaţa muncii atât la nivel teritorial cât şi la nivel naţional. Pentru aceasta, realizarea în cadrul proiectului a unui mecanism robust ştiinţific, de culegere