Investește în oameni!

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Sistem partenerial de analiză şi prognoză pentru piaţa muncii, adaptat continuu la dinamica economică

POSDRU/180/4.1/S/155259
Beneficiar: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Lansarea proiectului

Lansarea proiectului Sistem partenerial de analiză şi prognoză pentru piaţa muncii adaptat continuu la dinamica economică”, ID155259, ofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - POSDRU, „Investeşte în oameni! Axa Prioritară 4: Modernizarea Serviciului Public de Ocupare, Domeniul Major de intervenţie 4.1.— Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare, 14 mai 2015, RIN Grand Hotel, str. Vitan Bârzeşti , sector 4, Bucureşti.

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ – A.N.O.F.M., în calitate de beneficiar, în parteneriat cu INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ÎN DOMENIUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE I.N.C.S.M.P.S.

implementează, începând cu luna martie 2015, proiectul ―Sistem partenerial de analiză şi prognoză pentru piaţa muncii adaptat continuu la dinamica economică, care contribuie la consolidarea capacităţii instituţionale a ANOFM/AJOFM de a furniza servicii de ocupare eficiente, precum şi de dezvoltare a competenţelor personalului propriu de a realiza studii, analize şi prognoze privind evoluţiile pieţei muncii, robuste ştiinţific, de o manieră continuă si comparabil.

Proiectul are o perioadă de implementare de 10 luni, cu o valoare totală de 2.270.348,9 lei şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară nr. 4, Domeniul Major de Intervenţie 4.1. Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea capacității Serviciului Public de Ocupare pentru a stabili relații calitative cu angajatorii, precum şi de a răspunde nevoilor acestora în timp real, cu un nivel ridicat de operativitate, într-un mediu concurențial.

Obiectivele şi activităţile propuse sunt stabilite astfel încât să genereze beneficii pentru categorii cât mai diverse ale grupului ţintă, personal al ANOFM și AJOFM, în special a analiştilor pe piaţa muncii atât la nivel teritorial cât şi la nivel naţional. Pentru aceasta, realizarea în cadrul proiectului a unui mecanism robust ştiinţific, de culegere şi actualizare a informaţiilor, va permite şi validarea rezultatelor previziunilor realizate de către principalii actori relevanţi.

Grupul ţintă al proiectului este alcătuit din 43 de instituţii ale Serviciului Public de Ocupare - SPO şi 90 de persoane din personalul propriu al SPO.

Rezultatele proiectului vor fi: analize si studii privind dinamica pieţei muncii la nivel judeţean (42); regional (8) şi naţional (1); 1 metodologie de analiză a dinamicii pieţei muncii la nivel regional şi local; Prognoze ale pieţei muncii la nivel regional (8) şi naţional (1) şi previziuni ale pieţei muncii la nivel judeţean (42); 1 studiu privind satisfacţia clienţilor SPO; 1 mecanism continuu pentru analiza; prognoza şi previziunea pieţei muncii la nivel judeţean, regional şi naţional; 1 Procedura de implementare a mecanismului de analiză, prognoză şi previziune a pieţei muncii validată prin consultări; un web-site de proiect; o platformă informatică; acţiuni de informare şi publicitate (250 kituri; 300 Broşuri şi CD-uri, 100 manuale de utilizare a platformei); 2 conferinţe şi comunicate de presă şi 8 acţiuni de diseminare regionale.

 

 

 

Cristiana Barbu

Preşedinte ANOFM

 

ANOFM

 

Manager proiect