Investește în oameni!

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Sistem partenerial de analiză şi prognoză pentru piaţa muncii, adaptat continuu la dinamica economică

POSDRU/180/4.1/S/155259
Beneficiar: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

 

Comunicat de presă,

cu privire la organizarea întâlnirilor de lucru pentru validarea prognozelor populației ocupate la nivel regional, realizate în cadrul proiectului,

 

În perioada 01 - 30 septembrie 2015, în cadrul proiectului „Sistem partenerial de analiză şi prognoză pentru piaţa muncii adaptat continuu la dinamica economică”, s-au desfăşurat opt întâlniri de lucru, organizate la nivelul regiunilor de dezvoltare,  cu scopul de a se valida prognozele privind evoluţia populaţiei ocupate la nivel regional, elaborate de echipa de implementare a proiectului pe parcursul celor 5 luni parcurse de la lansarea proiectului.

Astfel, la  întâlnirile de lucru organizate în oraşele Bucureşti, Timişoara, Râmnicu Vâlcea, Cluj, Constanţa, Sibiu, Sinaia şi Iaşi, au participat reprezentanţi ai AJOFM şi ai angajatorilor locali care, în cadrul unui exerciţiu de tip Delphi, şi-au exprimat  opţiunea cu privire la scenariile rezultate şi propuse prin aceste prognoze. Aceste acţiuni au permis şi colectarea de informaţii cu privire la unele aspecte ale ocupării forţei de muncă, atât ca rezultat din practica participanţilor, cât şi ca percepţie la nivel local. Rezultatele exerciţiului Delphi precum şi informaţiile culese, vor fi valorificate de experţii echipei de implementare a proiectului în rafinarea caracteristicilor  prognozelor realizate şi elaborarea previziunilor privind evoluţia populaţiei ocupate la nivel local.

Aplicarea principiilor date de exerciţiul Delphi în desfăşurarea întâlnirilor de lucru, a contribuit la antrenarea participanţilor în exprimarea opiniilor în mod deschis faţă de rezultatele prezentate, aceştia manifestând interes şi deschidere pentru colaborare, în calitate de parteneri activi în cadrul parteneriatului, ca mecanism continuu pentru analiza, prognoza și previziunea pieței muncii la nivel local, regional și național.

Cu ocazia întâlnirilor de validare a fost prezentată structura platformei informatice aflată în construcţie, care va reprezenta principalul instrument de operaţionalizare a mecanismului ce va fi funcţional la încheierea proiectului şi va asigura un cadru optim de realizare a analizelor, prognozelor şi previziunilor pieţei muncii în sistem partenerial şi pe baze metodologice şi procedurale ştiinţifice.

Desfăşurarea întâlnirilor de lucru a fost asigurată de membrii echipei de management şi de experţi tehnici şi a avut ca suport logistic un set complet de documente elaborate de echipa de implementare, furnizat pe suport hârtie şi înregistrate pe CD.

 

Contact: Manager de proiect:  Elena Baboi,

  Director adjunct Direcția Managementul Pieței Muncii,

  Formare Profesională, Informatică și Control Măsuri Active/ ANOFM

  Telefon: 021.303.98.47

 

Lansarea proiectului

Lansarea proiectului Sistem partenerial de analiză şi prognoză pentru piaţa muncii adaptat continuu la dinamica economică”, ID155259, ofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - POSDRU, „Investeşte în oameni! Axa Prioritară 4: Modernizarea Serviciului Public de Ocupare, Domeniul Major de intervenţie 4.1.— Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare, 14 mai 2015, RIN Grand Hotel, str. Vitan Bârzeşti , sector 4, Bucureşti.

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ – A.N.O.F.M., în calitate de beneficiar, în parteneriat cu INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ÎN DOMENIUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE I.N.C.S.M.P.S.

Citește mai departe...