Investește în oameni!

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Sistem partenerial de analiză şi prognoză pentru piaţa muncii, adaptat continuu la dinamica economică

POSDRU/180/4.1/S/155259
Beneficiar: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

vizual

Context si obiectiv specific

Context şi obiectiv specific

Rapiditatea schimbărilor economice şi impactul major asupra structurii ocupaţionale şi sectoriale a cererii şi ofertei de forţă de muncă a generat necesitatea dezvoltării unui mecanism de analiză, prognoză şi previziune a dinamicii pieţei muncii prin care să se poată asigura servicii de calitate pentru clienţii SPO...

Citeste tot

Rezultate

Rezultate

Analize si studii privind dinamica pieţei muncii la nivel judeţean (42), regional (8) şi naţional (1), 1 metodologie de analiză a dinamicii pieţei muncii la nivel regional şi local, Prognoze ale pieţei muncii la nivel regional (8) şi naţional (1) şi previziuni ale pieţei muncii la nivel judeţean (42), 1 studiu privind...

Citeste tot